Semantyczne frazy - wyrażenia powiązane znaczeniowo z danym słowem kluczowym. Semantycznymi frazami nazwać można wyrazy bliskoznaczne, pokrewne, a także bezpośrednio związane z produktem lub usługą. Wykorzystanie fraz semantycznych w pozycjonowaniu pozwala dotrzeć do użytkowników posługujących się zapytaniami wyrażonymi w inny niż założony pierwotnie sposób.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?