Suplemental index (indeks dodatkowy, wyniki uzupełniające) - zbiór witryn internetowych oznaczonych przez Google jako zduplikowane lub mniej wartościowe. Wgląd w wyniki uzupełniające uzyskuje się powtarzając wyszukiwanie z uwzględnieniem pominiętych wyników.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?