Anchor text (tekst zakotwiczenia) – tzw. treść linku. Jest to informacja o zawartości strony, do której prowadzi dany odnośnik. Anchor text, inaczej określany jako kotwica, umieszczany jest w kodzie źródłowym strony internetowej.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?