URL (Uniform Resource Locator) - ujednolicony format adresowania strony internetowej (określenia lokalizacji zasobów) składający się z trzech członów:

  • protokołu,
  • adresu serwera (nazwy domeny),
  • ścieżki do zasobu.
Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?