Marketing wirusowy (Viral Marketing) - technika zwiększania świadomości marki lub produktu przez utworzenie angażującego, wywołującego ciekawość lub rozbawienie przekazu marketingowego, który następnie przekazywany jest przez użytkowników dalej. Wysoce efektywny marketing wirusowy charakteryzuje się niezwykle dużą skutecznością oraz bardzo niskimi kosztami.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?