EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) – zasady określania wiarygodności treści na stronie www. Metoda EAT została wdrożona przez Google w celu poprawy pozycji stron internetowych zawierających wartościowy i wiarygodny content.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?