Kod 202 (Przyjęto - Accepted) – kod odpowiedzi HTTP informujący przeglądarkę o powodzeniu wysłania zapytania do serwera i oczekiwaniu na obsłużenie zadania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?