Brief – dokument będący swego rodzaju wywiadem – zbiorem informacji, zasad, wymogów, celów i charakterystyki marki, niezbędnych do realizacji danego projektu. Brief może dotyczyć różnorodnych działań – content marketingu, tworzenia grafik, konfiguracji kampanii reklamowych itp.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?