Paginacja (stronicowanie) - sposób prezentacji danych polegający na podziale listy produktów na kolejne podstrony i nadawanie im następnego numeru. Poprawny podział prezentowanej treści na podstrony może pozytywnie wpłynąć na doświadczenie użytkownika.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?