CPE (Cost Per Engagement / koszt zaangażowania) - model rozliczania kampanii reklamowych, w których reklamodawca ponosi koszt jedynie w przypadku wykonania przez użytkownika określonej interakcji z wyświetlaną reklamą. CPE stosowany jest najczęściej w przypadku reklam aplikacji lub gier, które mogą osiągnąć duży wolumen działania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?