Geotargeting (kierowanie geograficzne) – metoda kierowania przekazu reklamowego do użytkowników znajdujących się w danym obszarze geograficznym.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?