Call-to-action (CTA - Wezwanie do działania) – treść zachęcająca do wykonania konkretnego działania przez odbiorcę, np. zakupu. CTA może być wyrażone w formie tekstowej lub graficznej wyróżniającej się względem treści na stronie. Call-to-action występuje najczęściej na stronach internetowych, których celem jest zaangażowanie użytkownika do wykonania konkretnego działania, a także reklamach i wiadomościach e-mail. Najpopularniejszym przykładem wezwania do działania jest znane z największej polskiej platformy sprzedażowej „Kup teraz!”.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?