Authority (Page Authority, Domain Authority, autorytet domeny) – „wartość” witryny określana na podstawie różnych czynników wprowadzona do marketingu internetowego przez firmę MOZ. Autorytet domeny wskazuje na siłę domeny w kontekście jej tematyki lub branży. Wyniki pomiaru przedstawiane są w skali 1-100, przy czym im wyższa wartość DA, tym większy potencjał rankingowy domeny.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?