KPI (Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności) – wskaźniki umożliwiające określenie poziomu realizacji założonych celów. KPI powszechnie wykorzystywane są do mierzenia efektywności działań biznesowych. W kontekście SEO, KPI mogą dotyczyć poziomu ruchu organicznego, czasu spędzonego na stronie, poziomu współczynnika odrzuceń etc.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?