HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - główny protokół sieciowy umożliwiający przesyłanie i odbieranie informacji między serwerem a użytkownikiem.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?