Viral Content (treści wirusowe) - treści szybko zyskujące na popularności poprzez ich masowe publikowanie przez użytkowników. Viral Content związany jest najczęściej z pojęciem Real-Time Marketingu (marketingu czasu rzeczywistego).

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?