CPO (Cost Per Order / koszt zamówienia) - model rozliczeń reklamy internetowej, w którym reklamodawca ponosi stałą opłatę za każde złożone w ramach kampanii reklamowej zamówienie, niezależnie od wartości zamówienia.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?