Video Ads – rodzaj płatnej reklamy wykorzystującej jako przekaz reklamowy materiał wideo.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?