Time to First Byte (TTFB) - czas niezbędny do wyświetlenia pierwszego elementu witryny internetowej. Jest to wskaźnik reakcji serwera mierzony od momentu wysłania żądania HTTP.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?