Atrybut rel="ugc" – fragment kodu źródłowego służący określaniu treści zamieszczanej na stronie internetowej przez użytkowników, np. w formie komentarzy.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?