Bootstrap – biblioteka stylów CSS, zawierająca gotowe narzędzia ułatwiające tworzenie wizualnej części stron www oraz aplikacji internetowych. Bootstrap utworzony został przez programistów serwisu Twitter i dostępny jest również do celów komercyjnych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?