Interfejs użytkownika (User Interface, UI) - wszystkie elementy strony internetowej widoczne dla użytkownika i możliwe do interakcji. Głównym celem interfejsu jest wywołanie pozytywnego doświadczenia i zaangażowania użytkownika. Poprawna konstrukcja UI ma ogromne znaczenie dla skuteczności pozycjonowania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?