Widget - dodatkowy element strony internetowej służący zwiększeniu jej funkcjonalności.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?