Exact Match Anchor Text (dopasowanie tekstu kotwicy) – tekst zakotwiczenia dokładnie opisujący tematykę strony, do której prowadzi.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?