Earned media (zdobyte media) – jest to całość bezpłatnych wyświetleń informacji o marce w mediach elektronicznych – sieciach społecznościowych, blogach, forach, stronach www, a także tradycyjnych – prasie, telewizji czy radiu.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?