PMD (Partial Match Domain) - nazwa domeny zawierająca słowo kluczowe. PMD najczęściej złożona jest z kilku fraz, w tym słowa kluczowego.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?