Ranking reklam (Ad Rank) - czynnik determinujący pozycję reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania Google Ads w stosunku do reklam konkurencji. Ranking reklam wyliczany jest na podstawie następujących zmiennych:

  • wysokość stawki,
  • jakość reklamy,
  • próg rankingu reklam,
  • konkurencyjność aukcji,
  • kontekst wyszukiwania,
  • prognozowany wpływ rozszerzeń reklam i innych formatów.
Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?