Schema.org - projekt utworzony przez Google, Microsoft, Yahoo i Yandex, służący udoskonalaniu procesu analizy i interpretacji schematów znaczników danych przez roboty Google.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?