Znacznik italic - element języka HTML pozwalający na formatowanie tekstu poprzez wykorzystanie tekstu pochylonego.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?