Machine Learning - technologia samouczenia się systemów komputerowych, które dzięki analizie danych tworzą modele reagowania. Systemy Machine Learning pomijają udział człowieka w procesie podejmowania decyzji i działań, np. wyświetlenia konkretnej reklamy.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?