Słowa brandowe - frazy kluczowe powiązane bezpośrednio z danym brandem lub przedsiębiorstwem. Do słów brandowych zalicza się wyrażenia zawierające nazwę firmy, unikalną nazwę produktu etc.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?