Targetowanie kontekstowe (TK) - metoda targetowania, w której kluczowymi elementami determinującymi grupę odbiorców są ich dotychczasowe wyszukiwania.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?