Thin content - treść klasyfikowana przez roboty indeksujące jako mało wartościowa dla użytkownika. Thin content to najczęściej bardzo krótkie, słabe merytorycznie czy zawierające błędy językowe treści publikowane na stronach internetowych.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?