Yandex - rosyjska wyszukiwarka internetowa, posiadająca około 50% udziału w rosyjskim rynku.

Jesteś gotowy do podróży
na szczyt wyników w Google?